Kim

Homi K.Bhabha

Günümüzün Sokratik düşünürlerinden Homi K.Bhabha

Homi K. Bhabha sadece önemli bir koloni sonrası dönemi teoristi değil, aynı zamanda eğitim alanında da önemli bir düşünürdür. Bhabha, saf bir kültür ve kimliğin var olmayacağını söyler.

Homi K. Bhabha, melez kültürü, bir kuram ve sömürgecilik tasarımı olarak geliştiren ve sorgulayan isimlerden birisidir. Sömürge durumundaki toplumların kaderini nasıl tayin edecekleri ve “nerede duracakları” sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır.

Homi K.Bhabha kimdir?

Homi K.Bhabha,1949 yılında Hindistan’ın Bombay şehrinde Pers bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Zerdüştlük için kutsal sayılan ve bir ibadet yeri olarak kullanılan “ateş tapınağı” (fire temple) civarında yetişir. Lisans eğitimini Bombay Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğtimini ise Oxford Üniversitesi’nde tamamlar. Daha sonra İngiltere’de Sussex Üniversitesi, ABD’de ise Princeton, Pennsylvania ve Chicago Üniversitesi’nde ve sonrasında da Darmouth Koleji’nde eğitim verir. Şu anda ise Harvard Üniversitesi’nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörlüğü yapmaktadır.

Önemli Eserler

Eserlerini derlediği “Nation and Narration” isimli kitabında, ulusların günümüz dünyasındaki çok anlamlılık içinde kendi benliklerini ve dil bilinçlerini kaybettiklerinden ve İngilizce’nin, İngiliz ulusuna ait bir dil olmasından çok, uluslararası bir dil olarak kullanılmasından bahseder. “Locatıon of Culture” kitabında ise kimlik, sosyal konum,ulus edinimi gibi konulara ilişkin soruları tekrar yorumlayarak kültürel karışımdan bahseder.

COV

Salt olgular haricinde herşey zihinlerden süzülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu